You don't have javascript enabled.
 

Målinriktad fokus på offshore- och marinsektorn

Offshore- och marinsektorn har under många år varit ett viktigt affärsområde för BJ-Gear. Vi har uppbyggt väldigt stort knowhow inom rådgivning och leverans av växlar, skruvdomkrafter, domkrafter, ställdon, kugghjul och kuggstänger till exempelvis borriggar, borrfartyg, portalkranar till fartyg, maskinrumskranar, tankrensningsutrustning, smörjsystem och förtöjningsutrustning.

Godkända växlar och ställdon till miljöer med explosionsfara
En helt särskild utmaning i dessa två sektorer är att minimera risken för olyckor där luft och gas eller luft och damm kan bilda explosiva blandningar. BJ-Gear har därför utvecklat en rad ATEX-godkända växlar och ställdon och erbjuder dessutom att framställa specialprodukter i förhållande till specifika zon-krav i ATEX-direktivet.

BJ-Gears starka sidor är bl.a.:

  • Kompetent rådgivning, omfattande tekniskt knowhow och engineering-kapacitet.
  • Brett standardprogram av växlar, ställdon, motorer, bromsar, pulsgivare, kopplingar m.m. till snabb leverans.
  • Stor egenproduktion av kugghjul och kuggstänger.
  • Stor kompetens i produktanpassning och utveckling av specialprodukter även i mindre serier.
  • Produktfokus: Hög kvalitet, kompakt design, låg vikt i förhållande till prestanda, låg bullernivå, pålitlig teknologi, hög säkerhet m.m.
  • Stor kompetens omkring ATEX-godkända växlar och ställdon.
  • Ersättningsprodukter och reservdelsgaranti under hela utrustningens livstid.
 

/// Kursen är lagd tillsammans med offshore och marinindustrin: Fokus på korrosionsbeständiga och explosionssäkra växelmotorer och ställdon.

Läs mer om våra ATEX-godkända produkter.

Kontakta forsäljningsavdelningen på
+45 87 40 80 80 eller på
bj@bj-gear.com

och få ytterligare information.