You don't have javascript enabled.
 

Precision, kvalitet och pålitlighet räknas

Kraven till kvalitet, precision, enhetlighet och finish är mycket stränga i militär- och flygindustrin när säkerhet är särskilt avgörande. När BJ-Gear levererar transmissionslösningar till denna bransch är engineering med hög teknisk kompetens samt processkontroll vid komponentframställning, montage och test med till att säkra ett optimalt resultat.

I förbindelse med större och komplexa projekt där målet är att utveckla nya produkter, kan våra ingenjörer via professionell projektledning säkra att transmissionslösningen blir implementerad med succé till rätt tid, funktion och pris. Grundläggande är säkerheten, kvaliteten och pålitligheten i BJ-Gears produkter ett väsentligt kriterium för att Flyg- och Försvarsindustrin väljer oss som partner

BJ-Gears starka sidor är bl.a.:

 • Omfattande tekniskt knowhow och engineering-kapacitet
 • Experter i produktanpassning av växlar och ställdon samt utveckling av speciallösningar
 • Innovativ maskinteknik baserad på bl.a. 3D Cad, FEA og FMEA
 • Produktfokus: Hög kvalitet, kompakt design, låg vikt i förhållande till prestanda, lågt glapp, låg bullernivå, pålitlig teknologi, hög säkerhet m.m.
 • Hög materialkännedom och generell kännednom till nyckelteknologier Överblick över komplexa lösningar
 • Avancerade och effektiva produktionsfaciliteter baserade på Lean Enterprise
 • Hög grad av processkontroll under framställning av komponenter och produkter
 • Stor erfarenhet och knowhow i förbindelse med montage, test och slutkontroll av produkten. Mätningar och testresultat kan dokumenteras i förhållande till krav
 • Just-in-time-tillverkning även i små serier
 • Ersättningsprodukter och reservdelsgaranti under hela utrustningens livstid
 • Hög grad av dokumentation och spårbarhet på produkt- och komponentnivå
 • Certificerad i enlighet med DS/EN ISO 9001-2008
 

/// Säkra produkter med hög precision, kvalitet och dokumentation utgör grunden för ett nära samarbete med flyg- och försvarsindustrin.

Kontakta forsäljningsavdelningen på
+45 87 40 80 80 eller på
bj@bj-gear.com 
om du vill veta mer om våra kompetenser inom  flyg- och försvarsindustrin